Du är sämst var du sitter var du ligger var du står,
du är sämst som vintern hösten och till sommarn och till vår.
Du är sämst var du sitter var du ligger var du står,
du är sämst som vintern hösten och till sommarn och till vår.
För,
Du suger!
Du suger!
Du suger!

9ac83a5ec3faa67e961b4d43ad9ca730

Annonser